Search
Close this search box.
Rechard Hoker

ریچارد هوکر از بانیان حکومت پارلمانی در تاریخ اندیشه‌های سیاسی است. او در کتاب ” در قانون سیاست کلیسایی 1” که در هشت جلد نوشته شده است، نظریه پارلمانی حکومت انگلیسی را طرح کرد. در این کتاب، هوکر در مورد دو نهاد اساسی کلیسا و حکومت به تفصیل سخن‌رانده است. هوکر نگاهی متفاوت به نهاد کلیسا و حکومت انگلیس داشت؛ به‌نظر او کلیسای انگلیس از دید او بین کلیسای کاتولیک و پروتستان قرار دارد در حالیکه حکومت این کشور نیز بین جمهوری خواهی و شاهی است.
هوکر با پیروی از نظریه سیاسی دوران باستان و به ویژه توماس اکویناس معتقد بود که دو نهاد حکومت و کلیسا از هم‌دیگر جدا هستند. او‌ ایده خرد گرایی ارسطویی را تائید می‌کرد و از‌ایده‌های پروتانی که مبتنی بر فساد عقل انسان بواسطه گناه، بود را نمی‌پذیرفت. هوکر هم‌چنان حکومت مدرن لیبرال را می‌پذیرفت و رای مردم در حکومت‌داری را محترم می‌دانست؛ زیرا معتقد به قرارداد اجتماعی بود.
هوکر به نظریه تلفیق دونهاد مجلس و شاه علاقه داشت و براساس آن نظارت و توازن را می‌پسندید. به ویژه این‌که اداره قانون اساسی انگلیس مجلس می‌تواند بر قدرت شاه نظارت داشته باشد. برای هوکر خردگرایی دینی و حکومتی توانسته بود، بهترین جامعه را عرضه کند.
هوکر نیز مثل آدوند برک، محافظه کار انگلیسی بود که خرد و دانش را در فرهنگ گذتشه انگلیسی می‌دید. کلیسا به عنوان نهاد سیاسی و روحانی، آهنگ اخلاقی را در جامعه انگلیس ایجاد کرده است. منتهای ترس هوکر آن بود که پروتستانی رادیکالی منجر به تفسیر انفرادی از انجیل شود که باعث انارشیسم می‌شود.
ریچارد هوکر نماینده بارز اخلاق انگلیسی است که در آن آبرو، مدنیت و اعتدال نقش بسزای داشته است. او در دانشگاه اکستر و آکسفورد درس خواند.

 

برای مطالعه بیشتر

  •  فالکنر، آر. کی.  ریچارد هوکر و سیاست انگلیس مسیحی. بارکلی: انتشارات دانشگاه کلفرنیا، 1981.
  1. Of the Laws of Ecclesiastical Polity
اشتراک گزاری از این طریق:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان