Search
Close this search box.
از نوروز ستیزی حکومت‌ها در افغانستان تا همگرایی منطقه‌ای
همرسانی این کتاب:

دربارۀ کتاب:

از متن مقاله؛

نوروز ستیزی یکی از ویژه گی‌های حکومت جمهوریت پیشین در افغانستان بود. رهبری حکومت‌های اشرف غنی احمدزی و حامدکرزی همواره نوروز را به عنوان یک «فرهنگ بیگانه» می‌پنداشتند و در مقابل از جشن‌های دهقان، گل‌سرخ، گل انار، گل نارنج و سال نو  و روز معارف تجلیل و بزرگ‌نمایی می‌کردند. به پندار آن‌ها نوروز مربوط به ایرانیان است و پیوندی با مردم افغانستان ندارد. درحالی‌که واضح است نوروز از بلخ قامت بلند کرد و به جهان سایه افگند. روایتی که حکومت‌های نامبرده از فرهنگ داشتند، تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ «افغانی» با همان تعریف معین قومی بود. بناءً از دید آن‌ها نوروز در فرهنگ «افغانی» جای نداشت و همین مسئله همواره سبب می‌شد که حتی در پیام‌های سال نو، حتی از ذکر واژة نوروز خودداری کنند. آقایان اشرف غنی احمدزی و حامد کرزی کم‌ترین توجه و سرمایه‌گذاری را در راستای نوروز نمودند و دیده می‌شد که یک نوع دشمنی بنیادی و محکم با این فرهنگ داشتند، و این برخورد ریشه در نگاه نژادپرستانه آن‌ها داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان