Search
Close this search box.
داستان چکاد و چکاوک
همرسانی این کتاب:

دربارۀ کتاب:

از متن مقاله؛

نوروز فرایند و برآیند آموختن و آموزه‌های انسان از زندگی، طبیعت، هستی و بهانه پردازی به این یافته‌های پردامنۀ انسان در دراز زیستی اوست.  نوروز در فهم ساده انگارانه‌ی نیاموختگان درنمی‌گنجد، باورهای دینی نیز درخور ماهیت فلسفی و واقعیت هستی نهاد این اندیشه نیستند و نمی‌توانند باشند. درهیچ‌گاه و هیچ جایی دین گزاران به نوروز و آیین‌های فرا دینی اندیشه نیاورده اند، برخی روی‌کردهای پسا دینی و بهانه سازی ناخورسندان ناچیز اندیش بی باور به ژرفای هستی و پدیدارهای زندگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان