Search
Close this search box.
پخش ویدیو

 

سیندخت شهبانوی کابل‌زمین همسر مهراب‌شاه کابلی از زنان خردمند، دوراندیش، دانا و فرهیختۀ عصر باستان و نخستین سفیر کاردان زن در تاریخ است. این زن فهیم و تلاش‌گر در دورۀ پیشدادیان در کابل چشم به‌ جهان گشود و در این سرزمین به همسری شاه کابل درآمد. سین‌دخت در منابع اساطیری فارسی به‌عنوان یک زن باتدبیر و با حکمت دانسته شده است که با درایت و فصاحت در زبان، از جنگ حتمی میان کابل‌شاهان و مخالفین آنان جلوگیری کرد. سین‌دخت هم‌چنان مادر رودابه و مادر کلان رستم، پهلوان افسانوی آریایی است. هم‌چنان براساس روایت‌های اساطیری، سیندخت را نخستین پیام‌آور صلح و آشتی دانسته اند. او با هشیاری و هوشمندی مؤفق شد تا از برخورد میان مهراب‌شاه و سام جلوگیری کند. این بانوی سخت‌کوش حتی برای ایستادگی در برابر برخوردها و جنگ‌ها با افراد درون دربار کابل‌شاهی مشاجره می‌کرد. بخش عظیمی از پهلوانان اسطوره‌ای ادبیات باستان ما مانند رستم و سهراب از نوادگان سین‌دخت کابلی هستند. براساس روایات باستانی، سین‌دخت در کابل از دنیا رفت.

اشتراک گزاری از این طریق:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان