Search
Close this search box.

$ 9

دربارهٔ کتاب

پاره‌یی از متن کتاب:
نزدیــک بــه نیم قــرن می‌شــود کــه مــردم اففانســتان شــاهد آشــوب‌های اجتماعــی، منازعــات قومــی، کودتاهــای نظامــی، جنگ‌هــای نیابتــی ابرقدرت‌هــا و قدرت‌هــای منطقــه‌ای، جنگ‌هــای داخلــی و تهدیــدات ناشــی از تروریســم بین‌المللــی اســت. اففانســتان در ایــن مــدت، مدل‌هــای مختلــف حکومــت‌داری- جمهــوری دموکراتیــک داوودخــان، حکومت‌هـای مارکسیسـتی، حکومـت مجاهدیـن، امـارت اسـلامی و جمهـوری اسـلامی بـا گرایـش لیبرال دموکراسی را تجربه نموده است. امـا ایـن نظام‌هـای سیاسـی، هیـچ‌گاه پاســخگوی نیازهــای واقعــی و عینــی جامعــه‌ی اففانســتان نبوده‌انــد.

1 دیدگاه برای درآمدی بر فدرالیسم

  1. Hamidullah

    سلام درود بر شما باد حضرت یار
    امیدوارم که اینه طرحی عملی شود به یک زندگی آزاد آباد در کشور عزیزمان بیاید همه این لذت ببرن …

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان