Search
Close this search box.

اهداف:

  بستر سازی نظام‌مند برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی؛ ایجاد زمینه برای تولید متن و محتوا با تکیه بر هویت تاریخی ـ مدنی؛ احیا و گسترش

ادامه مطلب»

فراخوان