جستجو
Close this search box.
شرح درد اشتیاق

شرح درد اشتیاق

شرح درد اشتیاق، مجموعه اشعار خواجه نورمحمدآغا (خلیفه صاحب پنجشیر) است که در ۲۲۲ صفحه شامل ابیاتی از شرح ۱۸ بیت نخست مثنوی معنوی مولوی

ادامه مطلب»
غروب خونین

غروب خونین

فغان زجور وجفای تو ای سپهربرین ترابه شاه وگدا شد ستمگری آیین مخفی بدخشی در این روزها حوزه‌ی زبان فارسی و اهالی دانش و فرهنگ

ادامه مطلب»

فراخوان