جستجو
Close this search box.
نوروز و موسیقی

نوروز و موسیقی

از متن مقاله؛ برخی چله‌نشینان نوروز را مُهر اسلام‌ستیزی می‌کوبند. این برچسپ مانند دشنۀ زنگ‌دار از دسته تا تیغه سـیاناید دارد و می‌تواند پس از

ادامه مطلب»
داستان چکاد و چکاوک

داستان چکاد و چکاوک

از متن مقاله؛ نوروز فرایند و برآیند آموختن و آموزه‌های انسان از زندگی، طبیعت، هستی و بهانه پردازی به این یافته‌های پردامنۀ انسان در دراز

ادامه مطلب»

فراخوان