Search
Close this search box.
همرسانی این کتاب:

دربارۀ کتاب:

از متن مقاله:

محتوای حقوق بشر که با اصل کثرت‌گرایی و حمایت از ارزش‌های چند فرهنگی پیوند دارد، این تمایل بشکل معنادار با نگرش آیین نوروز به‌عنوان یک جشن منطقه‌ای که حول فضای چند زبانی، مذهبی و فرهنگی در میان شماری از کشورها برگزار میشود، هم‌سویی پیدا می‌نماید. ازین‌جاست که میان روی‌کرد جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک مؤلفه مهم و پلورالیسم فرهنگی نوروز رابطه دوسویه و فرآیندی بوجود می‌آید….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان