Search
Close this search box.

دربارۀ کتاب:

از متن مقاله؛

نوروز در واقع بازتاب رستاخیز طبیعت است که به تجدید حیات می‎انجامد. هم‎چنان اول فروردین برابر است با آغاز سال نو خورشیدی. فروردین در فرهنگ باستانی به  فروهر‎ها معنا شده است. فروهرها نیروی معنوی در وجود آدم‎ها هستند که پیش از خلقت انسان در جهان مینوی به وجود آمده‎اند و بعد از مرگ انسان به منشاء نخستین خویش (آسمان) باز می‎گردد. جهان مینوی در برابر گیتی قرار دارد و جای فرهمندی و توانش فروهرهاست. گفته شده است که آریاییان باستان معتقد بودند که فروهرها در اول فروردین از آسمان به زمین فرود می‎آیند و اگر ببینند جهان ظاهر(گیتی) منزه و تمیز است برای آن طلب خیر و برکت می‎کنند و اگر نشانی از پاکی و آراستگی را مشاهده نکنند برای آن خیر و برکت طلب نمی‎کنند. همان‌طور که مشخص است؛ نوروز یک واژة ترکیبی به معنای روز نو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان