Search
Close this search box.
پخش ویدیو

ابومسلم خراسانی در برخی منابع نام اصلی او بهزادان ‌پور وندیداد یا پسر وندیداد گفته شده، در منابع گوناگون تاریخی آمده است که: ابو مسلم در یک خانوادۀ پارسی‌تبار در شهر سرپل از توابع بلخ یا هم در هرات و به قولی اصفهان و یا هم مرو چشم به جهان گشوده است. زادسال او را بین 100 تا 105 هجری تخمین کرده اند. نام اصلی او به دلیل تعلق به یک خانوادۀ بزرگ زردشتی بهزاد دان بوده که بعد از اسلام آوردن به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان عباسی به عبدالرحمان تغییر نام داده است. از شخصیت و کارنامۀ او بسیار تحسین شده است. چون ابومسلم پرچم‌دار آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی در خراسان بزرگ در برابر حاکمان مستبد و بیگانه اموی بود. باالآخره توانست سلسلۀ امویان را به زور شمشیر از قدرت برکنار نماید و هم به همت او بود که عباسیان به خلافت بغداد رسیدند. گفتنی است خلیفۀ دوم عباسی که از قدرت روز افزون و جایگاه مردمی او رشک می‌برد، او را در سال 137 هجری به بهانۀ مشورت‌خواهی در امور ادارۀ خراسان به بغداد دعوت نمود و به‌صورت ناجوانمردانه او را به شهادت رساند که پس از شهادت او خراسانیان جنبش خون‌خواهی راه انداختند که آن جنبش در تاریخ سرزمین‌های ما به “جنبش سیاه جامه‌گان” معروف است.

اشتراک گزاری از این طریق:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان