Search
Close this search box.
پخش ویدیو

خالد برمکی

خالد برمکی از دولت‌مردان فاضل و دانشمند برمکیان در بلخ به دنیا آمده است و او را وزیر دانشمند و کارگزار مهم حکومت و در عین حال نیای برمکیان خوانده اند. از تحصیلات عالی خالد برمکی اطلاعی در دست نیست، او در زمرۀ داعیان ابراهیم امام عباسی و سردار ابو مسلم، قحطبه بن شبیب، در آمد. خالد نخستین کسی بود که اسناد پراکندۀ دیوانی را در دفاتر ثبت کرد و در سال 132 هجری به وزارت دربار برمکیان منصوب شد و در سال 158 هجری به حکومت موصل و آذربایجان رسید. خالد برمکی در در طبرستان «منصوره» بازاری ساخت و قصری در خالد آباد بنا کرد. او در خلافت مهدی به امارت فارس رسید و کارنامه‌هایش در دولت‌داری شهره عالم گشت و در امور مهمی نقش بسیار ارزش‌مند داشت. او در زمان ابو عبدالله مهدی در حالی که به هفتادسالگی رسیده بود، همراه با پسرش یحیا برمکی در لشکر کشی علیه بیزانس شرکت ورزید. سر انجام خالد در سال 163 هجری در بلخ چشم از جهان بست و در همانجا به خاک سپرده شد.

اشتراک گزاری از این طریق:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان