Search
Close this search box.
روابط بینالملل: چشماندازی برای جهان جنوب
همرسانی این کتاب:

دربارۀ کتاب:

«جهان جنوب» مجموعه ای از کشورهای هم سرنوشت از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در گذار تاریخ تجربه تلخ استعمار و شیرینی مبارزه با آن را به صورت یکسان دارند. این تجارب و دغدغه های یکسان تدریجاً به یک رفتار مشترک در روابط خارجی آنان در قبال یک دیگر و جهان شمال شد که «روابط بین الملل جهان جنوب» را شکل داد. کتاب حاضر توسط استادان و دانشمندان روابط بین المللی هند در دانشگاه جواهرلعل نهرو منتشر شده است که دربر گیرنده نظریات جهان جنوب در روابط بین‌الملل است. این کتاب توسط دکتر میرویس بلخی، استاد و کارشناس مسایل بین المللی به فارسی بر گردانیده شده و در خدمت علاقمند قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان