Search
Close this search box.
همزبانی و بی‌زبانی
همرسانی این کتاب:

دربارۀ کتاب:

هم‌زبانی و بی‌زبانی کتابی است دربارهٔ مسائل زبان فارسی، از دو منظر خاص. یکی وضعیت زبان فارسی در افغانستان و ظرفیت‌ها و چالش‌های آن. دیگری زمینه‌های دادوستد میان همزبانان، به خصوص فارسی‌زبانان افغانستان و ایران. در این میان مباحثی دربارهٔ پیوند مفاخر ادب فارسی به سرزمین‌های سیاسی امروز نیز مطرح شده است.
کتاب با واژه‌نامه‌ای مختصر از واژگان متفاوت در فارسی افغانستان و ایران و نیز بعضی پیوست‌های دیگر همراه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فراخوان